Chi cục HQCK Hoành Mô tổ chức Hội nghị tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp.
Thực hiện Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2018, ngày 22/5/2018, Chi cục HQCK Hoành Mô tổ chức Hội nghị tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 20 DN thường xuyên làm thủ tục qua địa bàn.
Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
Tra cứu nợ thuế
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Thư viện văn bản
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu/Tóm tắt
1355/QĐ-TCHQ27/04/2018Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Hải quan đến năm 2020
59/2018/NĐ-CP20/04/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
444/QĐ-BTC30/03/2018Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghi lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
01/2018/TT-BCT27/02/2018Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
413/QĐ-TCHQ12/02/2018Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan.
Tin ảnh
/Tin nh/DTN tinh nguyen.png
/Tin nh/D2 tong ket.png
         Tỷ giá
         Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
         USD21/05/201822.740,00
         EUR21/05/201826.811,93
         JPY21/05/2018205,07
         GBP21/05/201830.650,63
         CHF21/05/201822.613,40
         AUD21/05/201817.078,01
         CAD21/05/201817.721,06
         SEK21/05/20182.590,61
         Liên kết website
         © Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
         Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
         Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com