Tháng 4: trên 45 nghìn tấn xăng dầu nhập khẩu từ Kho ngoại quan Vân Phong
Trong tháng 4, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu qua Chi cục Hải quan CK Cảng Hòn Gai, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được 202 nghìn tấn, trị giá 70 triệu USD; tăng 6,4% về số lượng và tăng 1,7% về trị giá so tháng trước. Trong đó, có 4 lô xăng dầu tương đương với 45.376 tấn, chuyển cửa khẩu từ Kho ngoại quan Vân Phong về Cảng Hòn Gai.
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Thủ tục hải quan điện tử
Sửa đổi hiến pháp năm 1992
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
Khiếu nại, tố cáo
Phòng truyền thống điện tử
Thư viện văn bản
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu/Tóm tắt
329/TCHQ-TXNK 01/12/2016Công văn số 329/TCHQ-TXNK ngày 12/1/2016 của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nợ trên Hệ thống KTTTT
16192/BTC-TCHQ 02/11/2016Công văn số 16192/BTC-TCHQ ngày 2/11/2015 về thuế GTGT đối với cổ vật NK
Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/6/201525/06/2016LUẬT
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
0014/03/2016ĐỀ CƯƠNG
Giới thiệu nội dung cơ bản của
Luật tổ chức chính quyền địa phương
0014/03/2016ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẨU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
         Tỷ giá
         Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
         USD29/02/201622.285,00 đ
         EUR29/02/201624.480,61 đ
         JPY29/02/2016198,23 đ
         GBP29/02/201630.915,74 đ
         AUD22/02/201615.919,89 đ
         CHF22/02/201622.454,55 đ
         AUD04/01/201616.346,44 đ
         CHF04/01/201622.627,11 đ
         Liên kết website
         © Bản quyền 2009 cục Hải Quan Quảng Ninh
         Địa chỉ: Số 5, Phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
         Điện thoại: 0333 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com