Số hiệu: 60/2019/TT-BTC
Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/08/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT 60 (30.8.19, hluc 15.10.19) sửa đổi TT 39.pdf