Đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy
Xuân Hương19/09/2019 4:00 PM
Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh chủ động ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh chủ động ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sau 03 năm triển khai Chỉ thị 09-CT/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy, đã tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 12/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động hải quan trên địa bàn, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ thông qua nhiều hình thức như: qua mạng nội bộ, qua website Cục Hải quan Quảng Ninh, hay đưa nội dung Chỉ thị vào phổ biến tại các hội nghị cấp ủy các cấp, hội nghị sinh hoạt chi bộ… Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần của Chỉ thị.

Hàng năm, căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo định hướng của Tỉnh, của Ngành; Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm nhằm cụ thể hóa những nội dung Chỉ thị phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cấp ủy, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU gắn với kết quả hoạt động của Đảng bộ và các chi, đảng bộ cơ sở; đảm bảo nghiêm túc, bài bản, đánh giá toàn diện kết quả đạt được cũng như khó khăn, hạn chế, tồn tại để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Cục Hải quan tỉnh.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TU, Đảng ủy Cục hải quan tỉnh cũng đã chủ động xây dựng và tổ chức ký kết các quy chế phối hợp với các cấp ủy, địa phương nơi có lực lượng hải quan đứng chân như: Thành ủy Hạ Long, Thành ủy Cẩm Phả, Thành ủy Móng Cái, huyện ủy Hải Hà, huyện ủy Bình Liêu; phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy… Qua đó, nâng cao rõ rệt hiệu quả phối hợp và sự chủ động, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh sau khi được thành lập trực thuộc Tỉnh ủy và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị 09-CT/TU đã có những chuyển biến rõ nét, phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực.

Nổi bật là sự chủ động tham mưu, đề xuất và tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và sự vào cuộc của Bộ, Ngành cũng như sự phối hợp của các cơ quan, lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, cụ thể: Tham mưu triển khai tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng tại cầu Bắc Luân II, lối mở cầu phao tạm Km3+4, Đề án "Mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái"; tham mưu đề xuất phương án quản lý, triển khai lực lượng tại cảng hàng không Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai; tham mưu các giải pháp phát triển dịch vụ logistics ... Đề xuất tổ chức các hội nghị thúc đẩy phát triển thương mại biên giới, hội nghị phát triển kinh tế cảng biển; đề xuất quy hoạch, mở rộng và thành lập các điểm xuất hàng trong khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, Móng Cái... Kiến nghị với tỉnh làm việc với các Bộ, Ngành liên quan giải quyết khó khăn trong kiểm tra chuyên ngành, tháo gỡ vướng mắc cho XNK hàng hóa vào thị trường Trung Quốc… Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được tỉnh tiếp thu, đưa vào các đề án, nghị quyết của tỉnh.

Bên cạnh đó, trong 3 năm qua, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai và tạo được nhiều kết quả đột phá trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đạt được mục tiêu "4 giảm và 4 tăng" (Giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa Hải quan – Doanh nghiệp, giảm vướng mắc trong thủ tục; Tăng tờ khai, tăng doanh nghiệp, tăng kim ngạch, tăng số thu NSNN).

Điển hình, đã triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả 6 nội dung về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính về hải quan, với việc triển khai các Đề án trọng điểm và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, rà soát gỡ bỏ các thủ tục còn vướng về kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, triển khai thực hiện thông quan điện tử, thu thuế điện tử, kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho 72/72 thủ tục hải quan; đổi mới hoạt động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp,… Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã chủ động, sáng tạo triển khai Bộ chỉ số CDCI 2017, 2018 góp phần cải thiện dịch vụ, đưa Cục Hải quan tỉnh liên tiếp dẫn đầu khối sở, ban, ngành về Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI.

Những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của Hải quan Quảng Ninh đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian thông quan hàng hóa: Nếu như năm 2016, thời gian thông quan hàng NK là 39 giờ, hàng XK là 21 giờ thì năm 2017, con số này là 34 giờ đối với hàng NK, 10 giờ đối với hàng XK; năm 2018 là 24 giờ đối với hàng NK, 4 giờ đối với hàng XK; năm 2019 (kết quả đo Quý II năm 2019) là 9 giờ đối với hàng NK, 3 giờ đối với hàng XK.

Qua đó, góp phần tạo môi trường XNK thông thoáng, thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục qua địa bàn, tăng kim ngạch, tăng thu ngân sách Nhà nước. Trong 3 năm qua, số thu ngân sách Nhà nước do Hải quan Quảng Ninh thực hiện đều đạt cao, nằm trong nhóm 8 đơn vị dẫn đầu ngành Hải quan và thuộc nhóm các đơn vị thu trên 10.000 tỷ của Ngành: năm 2016, Hải quan Quảng Ninh thu đạt 13.237 tỷ; năm 2017: 10.925 tỷ; năm 2018: 10.018 tỷ; 6 tháng đầu năm 2019: 4.897,5 tỷ.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh (từ tháng 8/2014), Cục Hải quan tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh xây dựng quy chế hoạt động của Ban, xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh; kịp thời chỉ đạo các ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố trên địa bàn đấu tranh hiệu quả đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, ma túy… 

Giai đoạn từ 2016-2019, số vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do lực lượng Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ trên địa bàn là: 400 vụ, trị giá 17,88 tỷ đồng (năm 2016); 366 vụ, trị giá 16,69 tỷ đồng (năm 2017); 356 vụ, trị giá 25,923 tỷ đồng (năm 2018); 173 vụ, trị giá 5,617 tỷ đồng (7 tháng đầu năm 2019). Qua đó, góp phần tích cực xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, trật tự, an toàn, đảm bảo và thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Bộ, Ngành trong sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong những năm qua, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng hải quan "Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả", đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập và phát triển. Trong đó, tập trung chỉ đạo đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm; phát huy quyền hạn, trách nhiệm của trưởng đơn vị trong định biên, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực; chủ động thực hiện thi đánh giá năng lực công chức; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Đặc biệt, sau khi Đảng bộ được nâng cấp, đã nâng cao vị trí, phát huy vai trò, thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình với giáo dục, động viên, góp phần tăng tính tuân thủ, kỷ luật kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Những kết quả tích cực của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẳng định: Chỉ thị đã định hướng, chỉ đạo đồng bộ các cấp ủy, sở, ban, ngành, địa phương cùng vào cuộc quyết liệt với Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, sự phối hợp tích cực từ các ban, ngành, lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng người dân, doanh nghiệp… Từ đó, tạo động lực để Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh phát huy, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Ngành Hải quan và tỉnh Quảng Ninh./.