9 tháng, bắt 14 vụ vận chuyển trái phép khoáng sản
Thanh Hà18/09/2019 4:00 PM
Phương tiện vận chuyển trái phép khoáng sản do Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ

Phương tiện vận chuyển trái phép khoáng sản do Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ

Trong 9 tháng đầu năm 2019 (từ 16/12/2018-15/9/2019), Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ vận chuyển trái phép mặt hàng khoáng sản qua đường biển; trị giá 661,15 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 294 triệu đồng.

Trong đó, có 06 vụ vận chuyển trái phép 243,36 tấn than cám, trị giá 262,48 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng; 02 vụ vận chuyển trái phép 2.093,26 tấn sản phẩm ngoài than thương phẩm (xít than), trị giá 94,18 triệu đồng; 06 vụ vận chuyển trái phép 2.388,35 m3 cát xây trát, trị giá 304,49 triệu đồng.

Trước đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, ngày 09/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh".

Nhằm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh tại Đảng bộ, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 1415-CTHĐ/ĐU ngày 20/5/2019 thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh".

Chương trình hành động đã nêu ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện gồm: Công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu than, khoáng sản; Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép than, khoáng sản qua biên giới.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch 212/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 1415-CTHĐ/ĐU …

Đồng thời, chủ động ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép khoáng sản trên địa bàn. Thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với doanh nghiệp trọng điểm, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử để buôn lậu; gian lận thương mại về xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá… Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác (Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển…) nắm tình hình, trao đổi thông tin, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản./.