Chấp nhận C/O mẫu E mới
Ngô Thị Cẩm Linh26/08/2019 4:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan đến vướng mắc về việc áp dụng C/O mẫu E mới (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 12/2019/TT-BCT), Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019 hướng dẫn thống nhất thực hiện.
Theo đó, căn cứ công văn trả lời số 6225/BCT-XNK ngày 23/8/2019 của Bộ Công Thương, tại Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp ASEAN-Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 21, 22/5/2019 tại Thái Lan, các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất thời điểm thực thi C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới kể từ ngày 01/8/2019. Ngoài ra, thông qua Ban thư ký ASEAN, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đã có các công thư xác nhận việc Trung Quốc cấp C/O mẫu E mới từ ngày 20/8/2019, hai Bên cũng đồng thời chấp nhận cả hai loại C/O mới và cũ từ ngày 20/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.
Như vậy, đối với C/O mẫu E mới do Trung Quốc cấp, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O từ ngày 20/8/2019. Đối với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O từ ngày 01/8/2019.
Đối với C/O mẫu E cũ, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O cấp đến ngày 31/8/2019 trong thời gian C/O còn hiệu lực và không chấp nhận C/O mẫu E cũ cấp sau ngày 31/8/2019.
Việc kiểm tra C/O mẫu E cũ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Việc kiểm tra C/O mẫu E mới được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương./.