Áp dụng chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu máy biến thế
Ngô Thị Cẩm Linh18/08/2019 11:00 AM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu máy biến thế, vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 8998/BTC-CST ngày 07/8/2019 hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, dầu máy biến thế gồm dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch thuộc mã HS 2710.19.60; trong khi đó, dầu bôi trơn- dầu nhờn (loại có tên tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường) thuộc mã HS 2710.19.42 (loại dùng cho máy bay) và 2710.19.43 (loại khác). 

Theo các quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường mới thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, hàng hóa không quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường thì không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định trên thì dầu máy biến thế không thuộc diện phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp dầu máy biến thế là nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường thì chỉ tính thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch./.