Hướng dẫn thực hiện quy định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngô Thị Cẩm Linh16/08/2019 10:00 AM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.

Theo đó, trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Danh mục) để phục vụ kinh doanh tiêu dùng thì người khai hải quan phải làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập theo đúng quy định tại Điều 4 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg.

Có 02 trường hợp đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục nhưng được chọn làm thủ tục hải quan ngoài Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, bao gồm:

- Hàng hóa có vận đơn thể hiện cảng đích là ICD Phước Long: Được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Hàng hóa có vận đơn thể hiện cảng đích là ICD Mỹ Đình: Được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Hàng hóa thuộc Danh mục nhưng được đưa từ nước ngoài để gửi vào kho ngoại quan rồi xuất đi nước thứ ba thì được làm thủ tục hải quan tại Chi cục quản lý kho ngoại quan. Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hóa theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương thì chỉ được gửi kho ngoại quan tại tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất.

Về hướng dẫn đối với hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa để kinh doanh tiêu dùng có hai điểm cần lưu ý:

- Hàng hóa thuộc Danh mục sẽ không được nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa để kinh doanh tiêu dùng theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (không dẫn chiếu thực hiện theo quy định sửa đổi tại Khoản 59, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

- Trường hợp kho ngoại quan nằm trong cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ và cảng hàng không quốc tế thì hàng hóa thuộc Danh mục vẫn được phép nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa để kinh doanh tiêu dùng./.