Gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình
Xuân Hương26/07/2019 5:00 PM

Ngày 25/7/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 743/QĐ-HQQN về việc gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình của Công ty TNHH mặt trời Hạ Long (MST: 5701723020).

Theo đó, gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 773/QĐ-HQQN ngày 20/7/2017 về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tại địa chỉ: Số 9 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan cảng Cái Lân.

Địa điểm kiểm tra của Công ty chỉ áp dụng đối với hàng hóa phục vụ hoạt động khu vui chơi giải trí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiể tra tại chân công trình và chỉ được đưa hàng hóa vào sử dụng sau khi đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện nếu Công ty vi phạm Quyết định và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình đối với Công ty.

Quyết định có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký./.