Hải quan Móng Cái đẩy mạnh triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho XNK
Thu Trang21/07/2019 3:00 PM
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQCK Móng Cái

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQCK Móng Cái

Trong thời gian qua, công tác cải cách phát triển, hiện đại hóa Hải quan tại Chi cục HQCK Móng Cái được đẩy mạnh trên tất cả 06 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu 4 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí và giảm thiểu tiếp xúc Hải quan - Doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của ngành Hải quan và chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh, Chi cục đã tập trung vào một số giải pháp đột phá: Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI, CDCI, DDCI năm 2019. Chủ động ứng dụng CNTT trong cả lĩnh vực nghiệp vụ hải quan và trong công tác quản lý điều hành nội bộ, điển hình là xây dựng, áp dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống quản lý đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (CERM). Nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 qua cổng thông tin điện tử ngành, qua cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Đổi mới hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động, tích cực thông qua các kênh điện thoại, email, trực tiếp gặp gỡ nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hải quan nhanh chóng, chính xác.

Những nỗ lực đổi mới trong công tác quản lý điều hành, cải cách thủ tục hành chính, quan tâm xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong, thái độ của cán bộ công chức khi phục vụ tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp của Chi cục HQCK Móng Cái đã mang lại những kết quả tích cực. Kết quả đo thời gian giải phóng hàng năm 2019 đối với hàng nhập khẩu là 08:38:26; hàng xuất khẩu là 1:20:15, hàng nhập khẩu giảm 22 giờ, hàng xuất khẩu giảm 30 phút so với năm 2018, vượt mục tiêu của Cục Hải quan tỉnh giao năm 2019 (hàng nhập khẩu xuống dưới 24 giờ, xuất khẩu xuống dưới 01h40).

Kết quả trên góp phần hiện thực hóa mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giải quyết thủ tục nhanh chóng, chính xác cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch, đầu tư qua địa bàn, thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế địa phương./.