Tính đến ngày 25/4/2019, tổng số C/O form D Việt Nam gửi đi là gần 135.000 và nhận gần 76.000 C/O
Thu Trang27/04/2019 4:00 PM

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 25/4/2019, tổng số C/O form D Việt Nam gửi đi là gần 135.000 và nhận gần 76.000 C/O. Trong đó, Indonesia có số lượng nhiều nhất là 56.300 C/O gửi đi và 33.400 C/O nhận về; Malayxia lần lượt là 18.900 và 33.800 …

Từ 1/1/2018 đã có 05 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore đã chính thức thực hiện trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) qua ASW.

Ưu điểm của việc thực hiện qua ASW đối với việc trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là việc áp dụng và phát hành C/O trực tuyến, nếu các nước thành viên có thỏa thuận, C/O trực tuyến sẽ thay thế C/O giấy và tất cả những điều chỉnh/sửa đổi hoặc kiểm tra sẽ được thực hiện trực tuyến, từ đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử ASEAN (ACCD) và giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật.

Đối với việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử qua ASW trước mắt mỗi quốc gia vẫn tuân thủ quy trình hiện tại của mình nhưng khung thời gian thực hiện sẽ được rút ngắn vì tất cả các bước sẽ được thực hiện trực tuyến trên NSW và ASW. Các cơ quan quản lý sẽ kiểm tra và phê duyệt trên hệ thống, mọi sửa đổi cũng sẽ được thực hiện trực tuyến để giảm thiểu thời gian chuyển giao chứng từ giấy…

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp triển khai các công việc để thực hiện trao đổi thí điểm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua ASW giữa Việt Nam và Indonesia.

Theo đó, phía Cục Bảo vệ thực vật sẽ phải chuẩn bị dữ liệu và hệ thống thử nghiệm sẵn sàng cho việc cấp chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu để kết nối với Cổng một cửa quốc gia trong quá trình trao đổi dữ liệu chứng nhận kiểm dịch thực vật với ASW. Dự kiến, việc trao đổi thí điểm chứng nhận kiểm dịch thực vật sẽ được triển khai từ 01/7/2019.

Theo Hiệp định về xây dựng và thực hiện ASW, ASW là một môi trường trong đó các NSW hoạt động và kết nối với nhau. NSW là một hệ thống cho phép xuất trình dữ liệu và thông tin một lần; xử lý thông tin và dữ liệu một lần và đồng thời; và ra quyết định một lần cho việc giải phóng và thông quan hàng hoá. Việc ra quyết định một lần được hiểu rằng cơ quan hải quan là một cơ quan ra quyết định duy nhất đối với việc giải phóng hàng hoá trên cơ sở quyết định của các bộ ngành chức năng được kịp thời gửi tới hải quan./.