Hải quan Quảng Ninh góp phần tích cực cải thiện, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh
Xuân Hương21/03/2019 8:00 AM
Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh (thứ 4, từ trái sang) nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh (thứ 4, từ trái sang) nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Ngày 20/3/2019, tại Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vinh dự được tặng bằng khen cho tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính.

Ở khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt 94,3 điểm, chỉ xếp sau Công an tỉnh (94,53 điểm).

Năm 2018 là năm thứ 6 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương và là năm đầu tiên tỉnh thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh. Năm 2018 cũng là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh thực hiện tích hợp điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vào kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được đánh giá qua 7 chỉ số thành phần, bao gồm: Chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; chỉ số cải cách thể chế; chỉ số cải cách thủ tục hành chính; chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính; chỉ số về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ số về cải cách tài chính công; chỉ số hiện đại hóa nền hành chính. Riêng đối với các địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thêm chỉ số thành phần về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, năm 2018, công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa (24 giờ 00 phút 29 giây đối với hàng nhập khẩu, giảm 10 giờ so với năm 2017; 4 giờ 12 phút 11 giây đối với hàng xuất khẩu, giảm 6 giờ so với năm 2017). Triển khai thực hiện thành công Đề án "Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung" tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Đề án giám sát  hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) tại Chi cục HQ cảng Cái Lân giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, đổi mới mô hình quản lý gắn với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, Cục Hải quan tỉnh đã tiến hành phân giao cụ thể địa bàn quản lý đối với 07 chi cục và địa bàn kiểm soát hải quan, kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy cấp Đội/Tổ thuộc Chi cục và tương đương, giảm được 06 đầu mối Đội/Tổ (từ 35 xuống còn 29 Đội/Tổ), giảm 02 dây chuyền làm thủ tục Hải quan (từ 09 xuống còn 07 dây chuyền) tại 07 Chi cục Hải quan. Trong năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức thành công 03 đợt kiểm tra đánh giá trình độ năng lực chuyên môn trên 6 lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ… hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hải quan có năng lực, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ, hiện đại.

Những kết quả tích cực trong công tác cải cách của Hải quan Quảng Ninh đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giành vị trí quán quân bảng xếp hạng DDCI khối sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh.


Bảng điểm khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Phát huy kết quả tích cực của năm 2018, bước sang năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác định: Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện, tập trung: Đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng bám sát và đồng hành cùng đơn vị cơ sở; Xây dựng lực lượng hiện đại, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, chuẩn mực; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp; Tăng cường các hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; … Qua đó, góp phần tích cực trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh và ngành Hải quan.