Hải quan Quảng Ninh đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Châu Giang7/03/2019 9:00 AM
công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan… đang được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực góp phần tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp

công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan… đang được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực góp phần tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp

Ngày 05/3/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp XNK năm 2019, thiết thực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo tinh thần Nghị quyết 09-2019/NQ-CP ngày 01/01/2019, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ.

Theo Kế hoạch, trong năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đa dạng các "kênh" tiếp nhận, nắm bắt khó khăn vướng mắc cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp thông qua điện thoại, thư điện tử, trang fapage, trang thông tin điện tử, các hội nghị, đối thoại, … Đồng thời, thực hiện rà soát các thủ tục khai báo hải quan, thủ tục hoàn thuế, các thủ tục hành chính khác về hải quan và các lĩnh vực khác có liên quan để kịp thời đề xuất cắt bỏ những thủ tục không còn phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hải quan Quảng Ninh cũng sẽ chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp các quy định pháp luật mới liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ngay sau khi các văn bản được ban hành có hiệu lực.

Bên cạnh đó, năm 2019, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh các giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời nắm bắt, đề xuất tháo gỡ những rào cản ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh gặp gỡ, tiếp xúc, cam kết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Công tác tuyên truyền cũng sẽ được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện, trong đó, tập trung tuyên truyền về lợi thế và các ưu đãi cho doanh nghiệp khi tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay, công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan… đang được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực góp phần tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp. Hệ thống một cửa quốc gia đang được triển khai tại 7/7 Chi cục thuộc Cục Hai rquan tỉnh Quảng Ninh, 68 thủ tục hành chính của 11 Bộ, ngành được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với cơ quan hải quan trong việc cung cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trả kết quả kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hoàn thiện thủ tục đối với phương tiện tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh. 

Hiện, 733/6.066 lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên Hệ thống một cửa quóc gia. 277 (gần 100%) lượt phương tiện tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan qua hệ thống E-manifest. 20/234 tổng số C/O form D được cung cấp qua hệ thống một cửa ASEAN. Qua đó, giúp doanh nghiệp giảm thời gian phải đi lại để cung cấp chứng từ cho cơ quan hải quan (trung bình giảm từ 1-2 ngày doanh nghiệp phải di chuyển từ các tỉnh ngoài Quảng Ninh để cung cấp chứng từ cho cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành). Thủ tục hải quan được giải quyết nhanh chóng, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa hải quan và doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo 100% tờ khai được thông quan trên Hệ thống. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2019, đã có 9.015 tờ khai được khai báo trên Hệ thống thông suốt. Hiện, 71/71 thủ tục hải quan nằm ngoài việc khai báo làm thủ tục trên Hệ thống VNACCS/VCIS được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4. 98% tờ khai nộp thuế trên hệ thống trực tuyến kết nối giữa Hải quan – Ngân hàng – Kho bạc và dịch vụ nộp thuế điện tử.

Các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai hiệu quả đã góp phần thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn. Lũy kế đến hết tháng 2/2019, đã có 67 doanh nghiệp mới tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, số thuế tăng thêm 61 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước do Hải quan Quảng Ninh thực hiện (trừ xăng dầu) đạt 993 tỷ, tăng 455 so với cùng kỳ năm 2018.