19/09/2019 4:00 PM
​Sau 03 năm triển khai Chỉ thị 09-CT/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy, đã tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị.
Bùi Hằng16/09/2019 9:00 AM
Ngày 14/9/2019, Đảng bộ Chi cục HQCK Móng Cái tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)". Đồng chí Phạm Hồng Cẩm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

Vũ Thị Hậu23/08/2019 2:00 PM
​Ngày 19/08/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Quang Hưng. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Xuân Hương22/08/2019 10:00 AM
Ngày 20/8/2019, tại điểm cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, có hơn 100 cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và các cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Châu Giang20/08/2019 4:00 PM
​Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1555-CTHĐ/DU thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
Thái Hà19/08/2019 10:00 AM
Ngày 18/8/2019, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp, tổ chức Lễ khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính (C252) khóa học 2019-2020, hệ không tập trung tại Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tống Thị Thái Hà19/08/2019 10:00 AM
Ngày 16/8/2019, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị theo Quyết định 1151-QĐ/TW đã làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.
Xuân Hương18/08/2019 10:00 AM
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác ngành Tuyên giáo cũng như các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; ngày 11/6/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức khai trương mạng xã hội VCNet.
Xuân Hương16/08/2019 4:00 PM
​Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
Xuân Hương6/08/2019 4:00 PM
Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ (số 1500-NQ/ĐU) về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2025. Nghị quyết hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quan Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập, phát triển.