Ngô Thị Cẩm Linh10/10/2019 3:00 PM
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT ngày 28/9/2019 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Châu Giang10/10/2019 9:00 AM
​Ngày 09/10/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 976/QĐ-HQQN về việc Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty CP XNK thủy sản 2 Quảng Ninh.
Ngô Thị Cẩm Linh3/10/2019 11:00 AM
Liên quan đến các quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2019. 
Ngô Thị Cẩm Linh1/10/2019 3:00 PM
Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.
Ngô Thị Cẩm Linh17/09/2019 12:00 PM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Nguyễn Đình Phúc2/09/2019 3:00 PM
Từ ngày 01/9/2019, Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có hiệu lực thi hành.

Ngô Thị Cẩm Linh26/08/2019 4:00 PM
Liên quan đến vướng mắc về việc áp dụng C/O mẫu E mới (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 12/2019/TT-BCT), Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019 hướng dẫn thống nhất thực hiện.
Ngô Thị Cẩm Linh18/08/2019 11:00 AM
Liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu máy biến thế, vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 8998/BTC-CST ngày 07/8/2019 hướng dẫn thống nhất thực hiện.
Ngô Thị Cẩm Linh16/08/2019 10:00 AM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.
Ngô Thị Cẩm Linh12/08/2019 4:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5095/TCHQ-GSQL ngày 09/8/2019 hướng dẫn việc khai báo trên tờ khai hải quan đối với các trường hợp hàng hóa vừa thuộc loại hình nhập khẩu tại chỗ, vừa thuộc đối tượng là hàng hóa nhập khẩu khác.